Gebiedsaanpak

De organisatie Your Fresh Start richt zich op gebiedsaanpak en versterking tussen de verbinding tussen de burger en de ambtenaar. Dit doen we door gesprekken te voeren met de stakeholders en actief aanwezig te zijn in het gebied.
Door middel van het KANC-principe ontwikkelen we de verbinding tussen verschillende doelgroepen. 

KANC-principe staat voor:
Kennis 

Advies
Netwerk

Continuïteit


Kennis
We delen en halen kennis op in het gebied door het opzetten van Knowledge District in het gebied. Een Knowledge District in het gebied zorgt voor een stabiele kennis verschaffing en brengt in kaart wat het gebied nog nodig heeft aan kennis om verder te groeien.

Advies
We geven advies op basis van economische activiteiten in het gebied. Dit kan te maken hebben met de persoonlijke financiën als de financiën van de organisaties in een gebied. De financiën vormen een basis om op te stellen welke factoren een belangrijke rol spelen in het gebied om tot economische groei te komen. Deze brengen in kaart met behulp van marktanalyses en in kaart te brengen waar de instroom en uitstroom ligt van de consumenten.

Netwerk
Het netwerk zijn de personen waarmee we samenwerken of willen werken in een gebied om tot een oplossing te komen van een probleem. Iedereen die een product afneemt of in contact komt met Your Fresh Start dragen we bij aan dit netwerk.

Continuïteit
Dit begrip heeft te maken met stakeholders die eigenaarschap hebben over de Wijkinvestering en Knowledge District in het gebied.  Deze burgers en andere actoren van het gebied.